Условия за настаняване

 • Безплатна анулация за направена предварителна резервация се приема до 10
  дена преди датата на настаняване. При по-малък период до настаняването
  Хотелът запазва правото си да изиска цялата сума по направената резервация.
 • Рецепцията е на втория етаж.
 • Настаняването става след предварителна регистрация, при която клиента представя документ за самоличност и заплаща предварително престоя си.
 • Адресните карти се попълват от администратора;
 • Направената резервация не предполага право на избор за една или повече определени стаи.
 • Резервираните стаи могат да бъдат използвани от клиента след 15.00ч. в деня на пристигане, с изключение на случаите, когато същото е писмено договорено от хотела.
 • Клиентът освобождава стаята не по- късно от 12.00ч. в деня на заминаването.
 • Хотелът си запазва правото да начислява до 50% от публикуваната цена за освобождаване на стаята след 12.000ч. и преди 18.00ч.
 • Престоят за деца под 6 год. , настанени в стаята на родителите си, е безплатен.
 • Заплаща се предварително.
 • Обслужващият персонал проверява стаите при тяхното освобождаване;
 • Не се допускат чужди лица, които не са регистрирани.
 • Почасовото използване на стая за отдих е максимум 4 часа, при просрочване на оказаното време се заплаща цялата сума за стая.
 • За освобождаване на стаите след 18.00ч. хотелът ще изисква плащане на допълнителна нощувка.
 • Максималният брой настанени в една стая е трима (3 ) души.
error: Content is protected !!
ПОЗВЪНИ