Хотнишки водопад

Природна забележителност “Кая бунар” село Хотница, община Велико Търново-водопад и пролом на река Бохот в местността “Кая бунар” с височина на пада 17 м, разположен на 200 м надморска височина с площ 9 ха около него.

         Районът на водопада обхваща извора и живописното дефиле на река Бохот с дължина 1600 м и ширина по 25 м от двете страни на венеца на скалата, отличаващ се с интересни скални образувания и забележителен изглед.

В основата на водопада е образуван малък вир, брегът е обрасъл със зеленика, а скалите са покрити с бръшлян. Мястото става все по-популярно сред туристите , любимо място е за пикник и плаж. В района на село Хотница е открито и най-старото злато в Европа.Посещението до водопада може да се съчетае с разходка из римския град Никополис ад Иструм и поклонение в Преображенски манастир.

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНИ