Международното изложение „Културен туризъм”

Международното изложение „Културен туризъм” е най-престижния форум за дискутиране на проблемите свързани с опазването, съхранението и устойчивото използване на културните наследства, с представянето и популяризирането на съвременни форми за експониране и управление на обекти на културното наследство, в рамките на туристическото изложение се представят и най-новите специализирани продукти на културния туризъм в балканския регион.

   От 2005 г. в рамките на форума се провежда Международния филмов фестивал „На източния бряг на Европа”, популяризиращи българското и европейското културно-историческо наследство и туризма.

   През 2009 г. Велико Търново е обявен за Балканска столица на културния туризъм от Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация (IH&RA)и е приет като нов член в Лигата на историческите градове, с решение на Борда на директорите, които днес подкрепят кандидатурата на града за Европейска столица на културата. Лигата на историческите градове е престижна асоциация , създадена през 1994 година и обединява 86 исторически градове в света от 55 държави, сред които са Рим, Берлин, Париж, Виена, Брюксел и др.

   През 2010 г. Община Велико Търново инициира учредяването на Асоциация на градовете с културно-историческо наследство в България.

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНИ