Къщата с маймунката

“Къщата с маймунката” във Велико Търново е шедьовър на българския възрожденски майстор Кольо Фичето,построена в 1849 г. . С уникалното си архитектурно и строително умение големият майстор е издигнал триетажната къща за нуждите на търговеца Никола Коюв на много тесен терен между две улици.

Въпреки ограничените възможности, сградата имала необходимите помещения: складове, магазини и жилище за семейството.Вътрешното пространство е оформено оригинално чрез вестибюл, вътрешно стълбище и светлини от тавана.

  Върху профилирана колона на фасадата на сградата има седяща маймунка с плоча и с надпис. Това изображение донесло и названието на постройката.

  Характерно е и външното оформление на къщата- издадени напред втори и трети етаж с по пет прозореца, като средните три са еркерно издадени. . Вероятно Кольо Фичето е приложил този свой начин да украсява сградите. И на други места, където е работил, е използвал подобно външно оформление.

   Още една любопитна подробност е свързана с “Къщата на маймунката”. В нея е живял Стоянчо П. Ахгар. Той е събирал старинни предмети, ръкописи и монети и е създал е първата частна сбирка от реликви.Къщата е реставрирана 70-те години на XX век от търновския художник Теофил Теофилов.

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНИ