Квартал Варуша

На 17 юли 1393 година Търново бива превзет от турските войски. Заради вековните си занаятчийски и търговски традиции, градът по онова време бива важен за турската империя, наричан още Курускеля (сухо пристанище).

Българското население бързо взема превес над турците, които измирали от чумни и холерни епидемии. Много балканджии се преселват в града и намират поминък тук. Турците им позволяват да се заселят на запад и север към Картал баир и постепенно българският град започнал да се разширява. Ето как през 17 – 18 век възниква най-големият търновски квартал – „Вароша“ (или както е известен сред местните – „Варуша“).

   „От прииждания на други от балканските села, турците разрешили да се строят къщи само на запад от стария град, по урвата, която прави продължението от „Картал баир“, и която бе наричана „Варушъ“, се казва в „Пътеводител на Велико Търново“, 1907 г.

   Думата „варош“ идва от унгарския език и означава „старата част на град, построена нависоко“. Това е едно често срещано название на старите квартали в много български градове. Великотърновският квартал „Варуша“ се извисява гордо над централната част на старата столица. Характерни за него са тесните калдъръмени улички и уникална архитектура с амфитеатрално разположените къщи. Тук се срещат и доста котки.

   Ще се опитам да ви запозная с някои от забележителностите на красивия Великотърновски квартал:

  Тук на 17 ноември 1827 г. се ражда бележитият поет и писател Петко Рачев Славейков, един от създателите на новобългарския книжовен език, талантлив журналист, участник в Руско-турската освободителна война и в изработването на Търновската конституция.

  Родната къща на П. Р. Славейков днес може да се познае по паметника му, изработен от скулптора Благой Илиев.

  Кварталът „приютява“ и няколко от архитектурните шедьоври на големия възрожденски строител Уста Колю Фичето.

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНИ