Звук и Светлина

Аудио-визуалният спектакъл “Звук и светлина” е уникална атракция за Европа.Велико Търново е сред малкото градове по света /12/, които имат свой уникален светлинно-звуков спектакъл „Звук и светлина“, свързан с културно-исторически ценности. Общината успешно управлява и развива това великолепно зрелище в полза на населението на региона вече 26 години, инвестирайки в него финансов, технически и кадрови ресурс.

  Драматична музика, разноцветни светлини, лазери и църковни камбани, събрани в едно, разказват славната и трагична история на Второто Българско Царство (1185 – 1393 г.) Спектакълът е уникална атракция и част от магията на Царевград Търнов. Първото шоу е през 1985 г. в чест на 800-та годишнина от въстанието на братята Асен и Петър. Стотиците цветни светлини, трите лазерни лъча, представят моменти от българската история, битките срещу османските орди, годините на турското иго, революционното движение и Освобождението.

   Най-доброто място за наблюдаването му е на площада пред Царевец, който носи името на Цар Иван Асен II и специална тераса за туристи в сградата на Историческия музей. Засилва се тенденцията на увеличаване на туристическите пътувания с цел наблюдение на аудио-визуалния спектакъл, който се излъчва безплатно в дните на националните празници.

  Нова туристическа атракция в крепостните стени е стрелба с лък и спектакълът „Стражниците на Търновград“

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНИ