Архитектурно- музеен резерват Арбанаси

Арбанашките манастири – “Света Богородица” и „Св. Никола“. Успение Богородично Арбанаси 16 век. Арбанашкият манастир „Успение Богородично“ се намира в северозападния край на едноименното селище. Вероятно и той има средновековен произход поради близостта на старата крепост и римски път. Над входа от изток е изградена след Освобождението камбанария.

Село Арбанаси е разположено на високо плато с изглед към средновековните крепости Царевец и Трапезица.Различни са мненията и предположенията за произхода, името и населението на Арбанаси. Едни приемат, че то е заселено от български боляри, дошли със селяните си от най-западните краища, след бляскавата победа на Иван Асен II при Клокотница на 9 март 1230 г. когато той завзема и Арбанашката земя. През Средновековието българите са наричали Арбанаси Арбанашка земя. Друго предание го свързва с преселването по-късно на търговци на едър добитък от Костурско, Южна Албания и северен Епир.

Едно от най-големите богатства на Арбанаси са късносредновековните черкви- ,“Св. Архангели Михаил и Гавриил“, „Св. Димитър“, „Св. Атанасий“ и „Св. Георги“.

Храмът “Св. Димитър” е разположен в сегашната централна част на с. Арбанаси.Обемът на сградата характерно за епохата е лаконичен, стените са плътни, единствено прозоречните отвори им придават някаква пластичност.

error: Content is protected !!
ПОЗВЪНИ